Er was ooit, verder dan ver, zelfs verder dan de oudste bomen, verscholen in het diepste wouden. Daar waar mensen zich niet wagen, waar bomen mijmeren, trollen menen te weten, reuzen uitzien boven de bomen, waar heksen nog toveren... Daar begon het allemaal ooit.

Welkom in een bijzondere wereld.

Onze grootste droom; De realisatie van WitchWorld™...

Sinds 2009 ontwikkelt een steeds groeiend team van toegewijde creatieve professionals een project van betekenis: 
het themapark WitchWorld.

Door de jaren werd ervaring opgedaan, zijn we wijzer geworden en hebben grote stappen gezet. We ontwikkelen, ontwerpen en geven vorm aan een legende, aan ons eigen verhaal dat we lieten ontstaan in het gebied dat nu Flevoland heet. Die legende is de rode draad voor alles wat wij met de grootst mogelijke zorg bedenken en vervaardigen. Zoekend naar andere mogelijkheden, gespitst op innovatie, creativiteit en grensoverschrijdend denken en handelen. Het verhaal van Witchworld staat geschreven in een boek dat erom schreeuwt gelezen te worden. Het resultaat is een aaneenschakeling van durven dromen, fantasie, magie en pure beleving.

WitchWorld is een avontuur en vanaf 2019 zal een ieder dat op eigen wijze kunnen beleven. Door het lezen van de verhalen, het bezoeken van ons themapark of in één van onze vele producten die in de loop van de tijd aan het publiek zullen worden voorgesteld.

Welkom in onze droom, welkom in het WitchWorld Universum

Zweden, 2009. Hoe het allemaal begon

Het ontstaan van Witchworld gaat terug naar het jaar 2009 toen een Zweedse bureau voor toerisme het Almeerse echtpaar Ton Theunis en Anne Marieke Groot vroeg om een idee dat het jaarlijkse aantal toeristen in de regio Smäland zou vergroten. Zij kwamen met een Nederlandse oplossing: het bouwen van een themapark, gestoeld op de regionale legendes, sagen en sprookjes.

Start van het leerproces

WitchWorld bedacht de mogelijkheid om jonge, creatieve studenten stages aan te bieden en daardoor het mes aan meerdere kanten te laten snijden. Het ernstige tekort aan creatieve stageplaatsen in Flevoland werd verkleind en de unieke ontwikkeling van een heus themapark kreeg vleugels.¨Al snel bleek dat ook vanuit allerlei andere studierichtingen erg veel belangstelling ontstond voor de uitzonderlijke aanpak.

Lees meer >

Wanneer de ene deur zich sluit, opent zich een andere

Breder werkveld...

Doordat de samenwerking met de beoogde gemeente in Zweden eindigde, werd het werkveld van WitchWorld van een beperkt regionaal gegeven sterk verbreed naar een nationaal Nederlands project. Inmiddels was uit het begrip˜WitchWorld™ een krachtig ˜Trademark™ ontstaan met een eigen uitstraling en een rijk beschreven wereld vol unieke karakters. De ontwikkeling wordt inmiddels zelfs verder doorgezet met het oog op die internationale markt. Daarbij is de locatie van WitchWorld in het ruime Almere binnen de MetropoolRegio Amsterdam van grote waarde.

Almere centraal gelegen vol kansen voor de toekomst

Door haar unieke groene positie met voldoende eigen ruimte voor groei, direct naast een dichtbevolkt Amsterdam, is Almere de ideale locatie voor het verwezenlijken van onze plannen. Mede door de enthousiaste lokale steun van overheid, inwoners en bedrijven in de jongste stad van Nederland, komt de realisatie van WitchWorld bijna dagelijks een stap dichterbij.

Middenin een samenleving realiseer je dingen samen

Omdat een groot project als het onze behoorlijk wat impact op de directe omgeving heeft, vinden wij het belangrijk dat die omgeving meedoet, meebeweegt. Zo wordt WitchWorld een bedrijf dat voor ons allemaal als stad en inwoners een grote meerwaarde kan krijgen.


Van park naar ˜brand™...

Omdat WitchWorlds legende zal worden uitgegeven in boekvorm en doordrenkt is met een unieke sfeer, technieken en karakters, is er inmiddels een eigen identiteit ontstaan die sinds enige tijd ook vertaald wordt naar een vergaande uitwerking in allerhande producten. We creëren beleving. Blijven vernieuwen is daarbij een voorwaarde. Om steeds weer ieder zintuig te prikkelen, zoeken we doorlopend naar nieuwe wegen en mogelijkheden.

Innovatie zit diep geworteld in onze kernwaarden...

Veel mensen willen onze legende beleven, deel uitmaken van het verhaal, onderdeel zijn van de wondere wereld die WitchWorld heet. Die mogelijkheid creëren we door beleving te realiseren in producten. Om iedere vezel en al onze zintuigen te prikkelen zoeken we doorlopend naar allerlei innovatie en nieuwe technieken.

Lees meer >

De toekomst? Dat zijn we zelf...

Inmiddels heeft WitchWorld al veel doelen bereikt. We hebben laten zien dat interactie en realistische robotica-techniek uit de kinderschoenen is gehaald. Knurt, onze bergtrol is daarvan het˜levende™ bewijs. In de komende decennia zullen wij de ontwikkeling van onze robotica steeds verder trachten te brengen. Ook de ontwikkeling van ˜experiencing™ en attractie-ontwerp zal steeds op een hoger, intenser niveau worden gebracht.

Uiteindelijk zal WitchWorld in de loop der jaren naast de al ingezette zakelijke route, een duidelijkere consumentenkoers varen. Daarmee zal het merk zichtbaarder worden voor de samenleving in de vorm van verschillende producten. In aanloop naar het park zullen onze verhaallijnen en karakters verder verduidelijkt worden en zal er gekozen gaan worden voor een actieve promotiestrategie. Daarbij zal het productportfolio van ons merk ook uitgebreid worden in lijn met de ontwikkeling van het totaalmerk.

afbeelding

De opening van ons WitchWorld Themepark

In 2019 hopen wij langs de A6 onze poorten te mogen openen. WitchWorld zal proberen een plek te veroveren in de harten van haar bezoekers zodat het in de toekomst kan gaan dienen als een nieuwe standaard voor het moderne, belevenisvolle themapark.

Lees meer >

Innovatie, educatie, duurzaamheid en het geloof in de gezamenlijke kracht van de maatschappij. Kernwaarden waarin wij geloven en die bepalen wie wij zijn. Begonnen als een idee van twee mensen en inmiddels gegroeid tot de focus van velen.