De legende van WitchWorld laten voortleven. Onze normen en waarden meegeven, de ontwikkeling voortzetten. Investeren in educatie is investeren in de toekomst

Vanaf het begin betrokken

Educatie is niet voor niets een van de belangrijkste kernwaarden van onze organisatie. Sinds de start van WitchWorld in 2009 hebben immers al meer dan driehonderd studenten van alle studieniveaus, uit binnen- en buitenland, stage kunnen lopen binnen ons bedrijf, waardoor ze hun opleiding succesvol konden vervolgen of afronden.

Focus op maximale ontwikkeling

Sinds WitchWorld zich heeft gefocust op haar thuishaven in Almere heeft dit geleid tot intensievere samenwerking tussen onze organisatie en het lokale en regionale onderwijs. Doordat de omvang van het gehele plan groeide en volledig duidelijk werd, is de vraag naar eigenzinnige technische en creatieve studenten alleen maar toegenomen. WitchWorld betrekt haar stagiaires inmiddels uit binnen- en buitenland en van allerlei onderwijsinstituten op alle niveaus.

WitchWorld is zich bewust dat de verdere toekomst van onze fantasy-wereld verscholen ligt in de talenten en kracht van de volgende generaties. Een statement dat ook vaak door andere ondernemingen wordt geuit, maar WitchWorld heeft ervoor gekozen om hierin het voortouw te nemen en vaak ook een stap verder te gaan dan anderen. Naast de ontwikkeling van ons merk en onze producten hebben we daarom ook de realisatie van een volgend plan voor ogen.

"Leer en bouw mee aan de legende..."

The WitchWorld Academy

Een plaats waar een ieder de creativiteit, kennis en kunde kan ontdekken bij zichzelf en leren van anderen. We streven ernaar mensen de inzet bij te brengen en mogelijkheden te bieden waardoor ze boven zichzelf uit kunnen stijgen. Een plek waar ook ruimte is voor eigen invulling, voor eigen inzichten. Excelleren, grenzeloos denken en de wereld waar mogelijk een stukje verder brengen. Dat doel is niet alleen weggelegd voor de allerslimste of de allerbeste, maar voor een ieder die gelooft dat er veel meer kan dan wij vandaag nog pas weten. Voor alle mensen die de Witchworld-missie toelaten in voelen, denken en doen. Almere verdient een opleiding vol vooruitgang en verwondering: wij dromen er niet alleen over. We bouwen eraan!

Een legendarische onderwijslocatie

De WitchWorld Academy zal haar plaats krijgen middenin ons themapark. In zo'n inspirerende omgeving laten we creatieve geesten zich thuis voelen. brengen hun kennis over op de toppers van morgen. Om de academie ook goed te laten aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven werken we samen met gerenommeerde bedrijven en toptechnici uit de filmwereld, experts op het gebied van robotica en deskundigen in 3D-realisatie. WitchWorld wil ook in de verre toekomst de groei van kennis en kunde voor de volgende generatie veiligstellen, in het belang van de blijvende groei en ontwikkeling van onze organisatie, maar zeker ook ten behoeve van een mooie toekomst voor onze jeugd en hun samenleving.

De kern van de kracht ligt in samenwerken

Voor het goed begeleiden van onze studenten en om ervoor te zorgen dat onze locatie geschikt is en aansluit op de wensen en behoeften van de opleidingen, werken we actief samen met onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland van uiteenlopende soort en niveau. WitchWorld is door een groot aantal vakorganisaties geaccrediteerd als stage- en leerwerkbedrijf.

Ook in de samenwerking met overheid, onderwijs en het bedrijfsleven tracht WitchWorld zo veel mogelijk "effort" te stoppen. Deze verbanden zorgen voor intensieve kruisbestuivingen die een uitbreiding van de leerfaciliteit en verhoging van het totale kennisniveau optimaliseren.

logos-bedrijven-scholen.jpg

Bijdragen aan bijzondere initiatieven

Naast de begeleiding van stagiaires ondernemen we meer acties om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren. Zo sponsoren en helpen we mee aan de First Lego League. Technasia van het Helen Parkhurst- en het Emelwerdacollege worden door ons betrokken bij het bedenken van oplossingen voor "parkproblemen". Daarnaast geven we presentaties en colleges op scholen, rondleidingen in ons˜experience centre™ en houden we workshops voor basis- en middelbaar onderwijs. Steevast is daarbij het doel om jonge mensen te enthousiasmeren voor technische uitdagingen en, uiteraard, opleidingen.

We willen immers dat jongeren en studenten weer gaan kiezen voor technische opleidingen en zich verder ontwikkelen in de creatieve sector.

Een nieuwe start

Ieder mens beschikt over meerdere talenten; het is een kwestie van inzet en aandacht om te ontdekken wat die zijn. Zo'n ontdekking kan tot gevolg hebben dat een uitzichtloze situatie wordt omgezet naar een nieuw begin of een doorstart langs andere wegen. We denken dat we daaraan kunnen bijdragen. Daarom neemt WitchWorld haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Langdurig werklozen en mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt worden in nauw overleg met Flevolandse gemeenten begeleid. Soms heeft dat reïntegratie in het arbeidsproces tot gevolg, soms een eerste aanzet naar een herstel. Bij WitchWorld krijgen mensen de kans hun talenten en weg te (her)vinden.

2019 en verder

In 2019, tien jaar nadat Ton Theunis en Anne Marieke Groot op het idee kwamen, hopen wij de poorten van ons eigen WitchWorld themapark te mogen openen voor het grote publiek. Tegen die tijd zullen we veel en verschillend personeel nodig hebben. Het staat voor ons vast dat we er alles aan horen te doen om een steentje bij te dragen aan een goede toekomst voor onze volgende generaties. Het is om die reden dat we nu al moeten excelleren op allerlei gebied zodat die toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.