Zorgvuldig overwogen, uitvoerig onderzocht, voorzien van een gedegen haalbaarheidsonderzoek; WitchWorld is niet over één nacht ijs gegaan bij de vaststelling van een businesscase met een bewezen fundament maar tegelijkertijd een nieuwe, enerverende formule die een visionaire investeerder ongetwijfeld aan zal spreken.

Uniek in alle aspecten...

WitchWorld is doordrenkt van legenden uit een eigen verhaal dat nog geen publiek bezit is. Het vormt de basis voor ons imago en is onderdeel van onze identiteit. Maar het is ook de grondslag voor een professionele organisatie die bewust kiest voor organische groei en investeert in innovatie, diepgang en originaliteit. WitchWorld heeft een commerciële strategie die zich richt op vraag en aanbod, winstgevendheid en een afgewogen marketingbeleid. Ieder product en iedere beleving wordt met zorg en aandacht tot stand gebracht. Ieder element wordt afgewogen naar marktpotentie.

Oude sagen vol nieuwe elementen, nieuwe belevingen met een exclusieve uitstraling, rijk aan gedetailleerde karakters in een overweldigende, fantasierijke legende. De ideale formule voor het ontwikkelen van een "total brand", eindeloos verpakt in de meest uiteenlopende producten.

Marktpotentie vanaf de start

munten.png

Vanaf de start hebben wij de marktwaarde van ons idee steeds begrepen en steeds bij het nemen van beslissingen een bepalende factor laten zijn. Ieder element van het WitchWorld-concept moet een meerwaarde zijn en winstgevendheid in een gestaag tempo bevorderen, zowel nu als met het oog op de verdere toekomst. WitchWorld is een meerjarenplan dat pas in haar beginstadium verkeert.

Banenmotor van de regio

content2.png

WitchWorld is van meet af aan een stagemotor geweest voor de regio. In 2014 stond de teller op bijna vierhonderd stageplekken. Nergens anders in Flevoland is dan ook een bedrijf dat zo gevarieerd en op zoveel fronten tegelijk stageplaatsen aanbiedt. Maar wanneer het themapark WitchWorld gerealiseerd zal worden zal dat feit ook nog eens meer dan vierhonderd directe en twaalfhonderd indirecte arbeidsplaatsen voor de omgeving tot gevolg hebben. En het realiseren van ons plan creëert bovendien mogelijkheden voor nog meer stageplaatsen, gericht op het laten excelleren van jonge mensen en het ontwikkelen van hun talenten.

Directe banen

Indirecte banen

Economische groei

Miljoen euro

Bedenken, ontwikkelen en innoveren.

Het realiseren van ons plan zal een boost geven aan innovaties voor de toekomst. WitchWorld zette vanaf haar prille begin al in op de ontwikkeling van robotica, interactieve technieken, 3d-printing, holografie en animatie. Na het voltooien van het benodigde investment zal WitchWorld in staat zijn dergelijk technieken op een nog hoger plan te brengen.

Duurzame investering

 

WitchWorld is een antwoord op het tekort aan lokale en regionale arbeidsplaatsen, aan de ontwikkeling van nationale en internationale innovatie en door haar bereik een grote, stabiele factor voor de toekomst. Al met al een duurzame investering met vele kansen voor mensen die hun investering met een gestage maar constante groei van het rendement beloond willen zien.

De Markt

Nederland kent 45 grotere attractie- en dierenparken op een bevolking van bijna 17 miljoen mensen en 12,8 miljoen (2013) buitenlandse toeristen. De succesvolste publiekstrekker van Nederland, De Efteling, trok 4,2 miljoen bezoekers in 2013. Als men al deze parken vergelijkt, wordt een aantal feiten zichtbaar. Belangrijkste daarvan is dat nagenoeg alle parken winst maken. Voor een aantal geldt zelfs dat zij op enig moment genoodzaakt zijn in omvang te groeien om de toestroom van publiek op te kunnen vangen. Tegelijkertijd is een veel gehoorde klacht van dat publiek dat veel parken hun bezoekers een eenheidsworst aan amusement aanbieden.

Regio Amsterdam

content4.png

Het aantal toeristen dat onze hoofdstad bezoekt, stijgt jaarlijks. Maar de ruimte die de stad daarvoor heeft, wordt niet groter. De omliggende omgeving, zou een belangrijke schakel in het opvangen van die toestroom moeten zijn. Die omgeving heeft aan de toerist echter niet veel te bieden dat het de moeite waard maakt om het centrum van Amsterdam even te verlaten. Er is dan ook een grote vraag naar een oplossing die aantrekkelijk voor toeristen is maar hen niet volledig aan de hoofdstad onttrekt. Een oplossing die grote stromen mensen kan opvangen, voor een hele dag vermaak zorgt en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Die oplossing bieden wij. De gemeente Amsterdam heeft WitchWorld dan ook als tweede speerpunt op haar strategische toeristische agenda geplaatst. Ook de IAAPA onderschrijft het belang van een groot park in de directe omgeving van Amsterdam en heeft WitchWorld nu reeds als a small park™ (tot een miljoen bezoekers) toegelaten tot haar organisatie.

Lees meer >

Nationale oriëntatie

WitchWorld heeft in 2013 haar plan voor het bouwen van het themapark laten toetsen door het onafhankelijke onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat ons plan haalbaar is. Het park mag, vanuit een nationale oriëntatie berekend, een bezoekersaantal van 848.000 in het eerste jaar na opening verwachten. Daarmee zou een eerste omzet gerealiseerd kunnen worden van bijna 32 miljoen euro.

Merkpotentie

Grote spelers op de markt zijn constant bezig met hun focus op een bredere productportfolio. Zij laten zien dat, door hun karakters en verhaallijnen breder in te zetten, zij elkaar op meerdere markten ondersteunen in het succes. 'Branding' is daarvoor het sleutelwoord.

Dat is ook precies wat WitchWorld in haar verdere groei uniek maakt. Wij creëerden in de afgelopen jaren een internationaal geregistreerd Trademark dat verhalen vertelt, belevingen werkelijkheid laat worden en producten vervaardigt. We hebben daarmee onze eigen formule in het leven geroepen. Verschillende producten met ieder een eigen verdienmodel vormen categorieën die elkaar versterken en zo toewerken naar een volledige beleving voor jong en oud. Een perfect op elkaar afgestemde marketingmachine speelt in op de wensen en behoeften van zorgvuldig bestudeerde en constant gemonitorde doelgroepen.

Onbegrensde mogelijkheden

De magie van WitchWorld blijft niet beperkt tot de grenzen van een land, een bereik van een aantal kilometers. Waar een themapark begrensd wordt door een reistijd, de infrastructuur en tot haar eigen locatie, is ons merk grenzeloos en zullen de legendes van WitchWorld uiteindelijk beschikbaar zijn voor mensen over de hele wereld. Investeren in WitchWorld betekent dan ook investeren in een organisatie die zich flexibel kan positioneren op verschillende markten en klaar is voor een toekomst van verandering en nieuwe wegen. WitchWorld heeft dan ook een visie die ver reikt en daardoor een kansrijke toekomst voor zich heeft.

content5.png

Partners aan het woord

Wij hebben het genoegen met betrouwbare en gerenommeerde partners te mogen samenwerken die geloven in het succes van WitchWorld. Een aantal van hen vertelt u in het kort de belangrijkste reden voor hun intensieve betrokkenheid bij het project.

content10.png
Jeroen Lubbers
Plv Hoofd Economische Zaken
Gemeente Almere

'De verwachte werkgelegenheid, het innovatieve karakter en het effect op het leisure-aanbod in Almere, de Amsterdamse regio en daarbuiten beloven een waardevolle toevoeging te worden aan de dynamiek en groei van Almere.'

content8.png

Arthur Bouvy
Financieel adviseur

'Wij geloven niet in sprookjes, wel in WitchWorld. Rabobank Almere steunt WitchWorld graag bij de realisatie, onder andere ook door het beschikbaar stellen van een etage in onze Rabotoren voor de ontwikkeling van een prachtig project voor onze stad. Dat is het idee van cooperatief bankieren.'

content7.png

Rob van der Velden
Atelier Dutch 
Managing Director

'Als ontwerpers van de gebouwde omgeving mogen we meewerken aan een van de mooiste dromen die je kunt realiseren. Atelier Dutch werkt graag en met alle inzet mee aan dit initiatief.'

content9.png

Henk Weyschede
Directeur
EDBA

'De Economic Development Board Almere ziet in het project van WitchWorld een grote mogelijkheid om de economie van onze stad te versterken en de werkgelegenheid een fikse "boost" te geven.'

Verbindt uzelf

WitchWorld is op weg om van een idee in 2009 uit te groeien tot een zeer succesvol merk met een unieke positie in Nederland en daarbuiten. Voor de ontwikkeling van onze producten en de realisatie van ons themapark hebben we veel partners nodig. Daarnaast zijn we op zoek naar betrouwbare investeerders die geloven in een duurzame investering met een groeiend rendement in de toekomst.