Focus moet gericht blijven op essentie

9-1-2017

Team WitchWorld werkt met een nog altijd groeiend en gemotiveerd team hard aan een ook voor ons enorm project, dat aan de vooravond staat van grote stappen. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen staan daarbij hoog in ons vaandel.  

Een beëindiging van een samenwerking is echter, bij onoverbrugbaar verschil van inzicht, soms onvermijdelijk. In juni vorig jaar zagen we ons genoodzaakt de samenwerking met Johan Desseyn te beëindigen.

Afgelopen vrijdag werden wij onaangenaam verrast door een telefoontje van Omroep Flevoland. Blijkbaar heeft de heer Desseyn ons besluit om de samenwerking stop te zetten, nog steeds geen plek kunnen geven. Wij betreuren dit enorm en wensen deze bijzonder talentvol kunstenaar, die in het verleden mooie producties voor het project heeft gemaakt, alle goeds voor de toekomst. 

 

De afwikkeling van de kwestie is op initiatief van de heer Desseyn via zijn advocaat verlopen. Hij verzond juridische stukken naar de media, zonder dat wij, zoals dat hoort, zelf van de inhoud daarvan op de hoogte waren gesteld.  

Het leek ons vanaf het begin af aan echter in niemands belang om over deze kwestie via de media te communiceren. Daarom communiceerden wij uitsluitend via de advocaat met de heer Desseyn. We hadden dat graag zo gehouden, maar zien ons nu gedwongen tot een reactie omdat een verkeerd beeld wordt geschetst. 

 

De advocaat heeft in juli 2016 reeds aangegeven op basis van de gemaakte afspraken af te zien van een rechtsgang. Deze afspraken zijn door ons nagekomen. Vanwege plotselinge aanvullende eisen wensten wij vervolgens nader overleg. 

Waar het de afhandeling van zaken betreft, volgden we daarbij de door de heer Desseyn gekozen juridische weg. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe, wachten wij nog altijd op reactie van diens advocaat.  

Dat nu, wederom zonder aankondiging, de media worden gezocht, is te betreuren en zonder reden. We wilden en willen deze kwestie graag en snel afhandelen, de vertraging is bepaald niet aan WitchWorld te wijten.

Andere ontwikkelingen staan immers niet stil. Deze kwestie is niet het enige wat een beroep op onze organisatie doet. Het is de afgelopen tijd wellicht rustig rondom WitchWorld geweest waar het bericht naar buiten betrof, maar achter de schermen worden fikse en mooie stappen gezet. Team WitchWorld stapt dan ook vol vertrouwen 2017 in, heeft haar blik op de toekomst en wil focus houden op de essentie van haar organisatie, op goede ontwikkelingen, met name die rondom investment voor het park.

Er worden al enige tijd serieuze gesprekken gevoerd met buitenlandse partijen rondom zo’n investering. Het is bij zulke trajecten onwenselijk en soms onmogelijk om open en transparant te kunnen zijn over de ontwikkelingen; we willen immers op geen enkele manier het proces daarvan verstoren. 

De concept- en voorbereidingsfase van de bouw van het Park zijn echter nagenoeg klaar en het ziet er geweldig uit! 

 

Tegelijkertijd is WitchWorld op haar nieuwe werkplek nu ook al actief als leverancier van diverse decor-, etalage- en theaterbenodigdheden en verzorgen zij tweewekelijkse voorstellingen in “De Drakenboom” voor jonge kinderen. 

 

Van onze stage-faciliteiten wordt nog steeds volop gebruik gemaakt. Sinds kort bieden wij tevens mensen met een indicatie voor dagbesteding en/of met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in onze creatieve werkomgeving hun talent in te zetten en zich verder te ontwikkelen.

Als altijd staan wij open voor mensen die meer weten of een keer willen komen kijken!

Team Witchworld

WitchWord BV

Keerkringplein 2-48

1334 BS Almere.

Voor vragen of een bezoek neem contact op via: contact@WitchWorld.nl 

Terug naar de nieuws-pagina